نکته بحرین روسیه اسلامی همایش بین المللی

نکته: بحرین روسیه اسلامی همایش بین المللی اخبار بین الملل

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی یورو در بازار دلالان چند؟

بررسی‌ها از بازار آزاد نشان می‌دهد که یورو در بازار رسمی با کم کردن قیمت همراه شده است ولی در بازار غیر رسمی نزدیک به ۶۰۰۰ تومان قیمت دارد. همچنین پوند به عنوان

یورو در بازار دلالان چند؟

یورو در بازار دلالان چند؟

عبارات مهم : بازار

بررسی ها از بازار آزاد نشان می دهد که یورو در بازار رسمی با کم کردن قیمت همراه شده است ولی در بازار غیر رسمی نزدیک به ۶۰۰۰ تومان قیمت دارد. همچنین پوند به عنوان یکی از ارزهای رایج، طی دو هفته گذشته با زیاد کردن قیمت روبرو شده است هست.

به گزارش ایسنا، به غیر از دلار که بازارش طی هفته و ماه های اخیر با شرایط خاصی همراه شده است هست، یورو و پوند انگلستان هم از ارزهای پرتقاضای بازار هستند که این روزها عرضه ارزش در بازار کم شده است و بازار غیر رسمی جهت فروش آنها نیز ایجاد شده است است.

به طور معمول در این مقطع از سال و در آستانه سال جدید، تقاضا جهت ارزهای مهم (دلار و یورو، پوند و لیر) اوج می رود ولی محدودیت هایی که جهت فروش ارز در بازار آزاد وجود دارد باعث شده است که خریداران در شرایط مشکل جهت تهیه ارز قرار بگیرند.

یورو در بازار دلالان چند؟

شاید بتوان یورو را مهمترین ارز مسافرتی دانست که تقاضای آن در این روزها اوج رفته است و از اواسط دی ماه تاکنون شیب سرعت زیاد کردن قیمت آن بیش از دلار و پوند بوده هست. به طوری که یورو با نزدیک به ۱۰۰۰ تومان زیاد کردن قیمت در این بازه زمانی به حدود ۶۰۰۰ تومان رسیده است.

طی دو هفته گذشته روند قیمت یورو به سمت کم کردن حرکت کرد و از حدود ۶۰۰۰ تومان به حدود ۵۴۰۰ تومان کم کردن یافت. البته توصیه قابل توجه این است که این کم کردن قیمت در بازار رسمی اتفاق افتاده و در میان دلالان و صرافی هایی که ارز را به شکل غیر رسمی می فروشند، یورو با قیمت بیش از ۵۹۰۰ تومان فروخته می شود. یعنی حدود ۵۰۰ تومان تفاوت قیمت در بازار رسمی و غیر رسمی وجود دارد.

بررسی‌ها از بازار آزاد نشان می‌دهد که یورو در بازار رسمی با کم کردن قیمت همراه شده است ولی در بازار غیر رسمی نزدیک به ۶۰۰۰ تومان قیمت دارد. همچنین پوند به عنوان

در بازار رسمی در آغازین روزهای اسفند یورو ۵۵۷۵ تومان قیمت داشت که در ادامه به ۵۴۵۶ تومان رسید و دهم اسفند ماه به ۵۴۴۹ تومان کم کردن یافت و در روز گذشته (دوشنبه) ۵۴۹۷ تومان عرضه شد.

وضعیت پوند انگلستان برعکس یورو رقم خورده هست. در اسفند ماه پوند با شیب آرامی در جهت زیاد کردن قیمت حرکت کرده هست؛ به طوری که از قیمت ۶۷۳۳ تومان در ابتدای ماه به ۶۸۶۷ تومان در روز گذشته رسید.

به علت تقاضای کمتر جهت پوند، بازار موازی و غیر رسمی جهت این ارز به شکل محدودتری راه افتاده و عمدتا بازار غیر رسمی جهت دلار و یورو است.

یورو در بازار دلالان چند؟

واژه های کلیدی: بازار | روز گذشته | انگلستان | اخبار اقتصادی و بازرگانی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs