نکته بحرین روسیه اسلامی همایش بین المللی

نکته: بحرین روسیه اسلامی همایش بین المللی اخبار بین الملل

گت بلاگز اخبار علمی و آموزشی اوتیسم در زنبورها هم دیده می‌شود

به گزارش ایسنا و به نقل از ساینس، زیاد زنبورهای عسل شلوغ و پرتحرک هستند، ولی بعضی از زنبورها در کنار دیگر زنبورها هستند، بدون اینکه با آنها ارتباط برقرار کنند.

اوتیسم در زنبورها هم دیده می‌شود

اوتیسم در زنبورها هم دیده می شود

عبارات مهم : اوتیسم

محققان دریافتند زنبورها هم رفتاری مشابه افراد اوتیسمی از خود نشان می دهند.

به گزارش ایسنا و به نقل از ساینس، زیاد زنبورهای عسل شلوغ و پرتحرک هستند، ولی بعضی از زنبورها در کنار دیگر زنبورها هستند، بدون اینکه با آنها ارتباط برقرار کنند.

اوتیسم در زنبورها هم دیده می‌شود

محققان دریافتند این حشرات ضداجتماعی نمایه ژنتیکی مشترکی با افرادی دارند که به اوتیسم مبتلا هستند.

پژوهشگران دانشگاه ایلینوی دریافتند که این حشرات شاخصه های بنیادی مشابه انسان های اوتیسمی از جمله کمبود آگاهی اجتماعی دارند. در این مطالعه، 246 زنبور از هفت مورد ژنتیکی متفاوت مورد بررسی قرار گرفتند و هر حشره در زمینه های متفاوت اجتماعی و سطح بیان ژن در مغز آزمون شد. محققان دریافتند بیش از هزار ژن متفاوت در زنبورهای اجتماعی و غیراجتماعی تنظیم شده است است.

به گزارش ایسنا و به نقل از ساینس، زیاد زنبورهای عسل شلوغ و پرتحرک هستند، ولی بعضی از زنبورها در کنار دیگر زنبورها هستند، بدون اینکه با آنها ارتباط برقرار کنند.

بررسی ها نشان داد که همپوشانی قابل توجهی بین بیان ژن در مغز زنبور عسل غیراجتماعی و انسان مبتلا به اوتیسم وجود دارد، ولی این همپوشانی در اختلالاتی مثل افسردگی و اسکیزوفرنی مشاهده نشد.

نتایج این بررسی بسیار جالب بود از این لحاظ که بین انسان و زنبورعسل شباهتی در واکنش‌ها اجتماعی وجود دارد. این بررسی در National Academy of Sciences انتشار یافته است.

واژه های کلیدی: اوتیسم | محققان | اوتیسم | اخبار علمی و آموزشی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs